PRIVACY De Wet Bescherming Persoonsgegevens Marseille Savons doet rechtstreeks zaken met haar klanten. Het contact dat u als (potentiéle) klant met Marseille Savons hebt, verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via internet. Bescherming persoonsgegevens Marseille Savons respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdtMarseille Savons zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gebruik van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door Marseille Savons gebruikt om u gericht te informeren over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Stel u geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat kenbaar maken aan ons. Marseille Savons verkoopt je gegevens niet Marseille Savons verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Cookies Marseille Savons gebruikt cookies (kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen) om bezoekgegevens van onze site bij te houden, zoals de meest bezochte pagina's. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek en u gerichte aanbiedingen te doen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kun je in de browser de cookies uitschakelen. In het programma Internet Explorer vind je deze onder Internet, Extra, Beveiliging, Aangepast niveau. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Als u de cookies accepteert, dan zullen deze gedurende maximaal 5 jaar in uw computer opgeslagen blijven. Natuurlijk kunt u ze altijd handmatig verwijderen. Vragen Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier. Disclaimer Marseille Service (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Marseille Savons, verleent u hierbij toegang tot marseille-savons.eu, marseille-savons.nl, marseille-savons.de, marseille-seifen.eu en marseille-seifen.de ("de Marseille Websites") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Marseille Savons behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid Marseille Savons spant zich in om de inhoud van de Marseille Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Marseille Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marseille Savons. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Marseille Websites geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Marseille Savons.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Marseille Websites. Marseille Savons oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Marseille Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marseille Savons nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marseille Savons en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marseille Savons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.